Інвестиції

Терміни: прогнозування цінових коливань

📍Технічний аналіз:
при оцінці фінансових інструментів і їх інвестиційних можливостей спирається на історичні дані і уявлення про повторювані ринкові цикли.

ДЕТАЛЬНІШЕ:
Тобто трейдер вивчає історію активу, зокрема особлива увага приділяється його ціні і обсягу на ринку. Це виконується за допомогою статистичних методів або діаграм, а також за допомогою пошуку і виявлення закономірності в поведінці цін.

📍Фундаментальний аналіз: на відміну від технічного, вивчає і враховує широкий ряд факторів:

- фінансову звітність компанії і галузі,
- можливі перспективи розвитку,
- політичні, соціальні фактори та ін.

ДЕТАЛЬНІШЕ:
Трейдер будує свої прогнози на основі дослідження, а також макро- (стану економіки в цілому) і мікроекономічних (доходи, прибуток, власний капітал компанії) факторів.

🧐ДЛЯ ЧОГО АНАЛВЗИ РИНКУ НЕОБХІДНІ?
Технічний аналіз найчастіше використовується для короткострокових інвестицій, а фундаментальний дозволяє виявити недооцінені або переоцінені фінансові інструменти (наприклад, акції) і виграти на їх купівлі/продажу, коли ринок наздожене фундаментальні показники.

📍бета-коефіцієнт — показник, який вимірює волатильність будь-яких цінних паперів в порівнянні з іншим, еталонним активом.

ДЛЯ ЧОГО?
Визначити ступінь ризику і прибутковості того чи іншого активу

🤓ЯК ПРАЦЮЄ?
Розраховується шляхом зіставлення динаміки вартості конкретних акцій з динамікою ринку акцій в цілому. Якщо значення бета-коефіцієнта більше 1, це означає, що рівень ризику даного активу вище середнього по ринку, якщо менше — нижче.

📍Довга позиція (лонг) — стратегія, при якій трейдер купує актив з метою перепродати його в майбутньому за вищою ціною.

📍коротка позиція (шот) — стратегія заробітку, яка побудована на зниженні ціни на певний актив.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Трейдер продає цінні папери, вартість яких, на його думку, найближчим часом впаде, а потім викуповує їх за нижчою ціною. При цьому спочатку цінні папери інвестор отримує в кредит у брокера.

📍Диверсифікація — підхід, який передбачає розподіл капіталу між активами з різними ризиками, прибутковістю та ін. з метою мінімізувати інвестиційні ризики.

ДЕТАЛЬНІШЕ:
збитки по одному активу (наприклад, акцій) можуть компенсуватися прибутком за іншим: золоту або криптовалюті.

📍Хеджування — стратегія, яка спрямована на захист інвестицій від збитків шляхом балансування ризиків.

ДЕТАЛЬНІШЕ:
Найчастіше при хеджуванні трейдер відкриває протилежні позиції на економічно взаємопов’язаних ринках, наприклад, купує акції, які рухаються в різних напрямках (авіа- і нафтовидобувної компанії), або використовує ф’ючерси та деривативи.

КОЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ? Зазвичай до хеджування вдаються для отримання доходу в короткостроковій перспективі.