Способи примноження капіталу на фінансових ринках
Безкоштовний пробний урок онлайн-курсу
"Інвестиції у фондовий ринок"
Під час перегляду пробного уроку
"Інвестиції у фондовий ринок" зрозумієте як:
  • Визначати цілі для побудови власної інвестстратегії, сприймати ризики і очікуваний результат від інвестування
  • Здійснити вибір фінансового посередника - брокерської компанії. Критерії надійності, платоспроможності та економічної доцільності співпраці щодо брокерської компанії
  • Зробити сегментований огляд фінансових інструментів за секторами економіки, видами економічної діяльності, концентрація в геополітичному векторі
  • Змоделювати віртуальний інвестиційний портфель і ретроспективний огляд на дохідність та ризики
  • Здійснити порівняльний аналіз фінансових криз, причини їх виникнення і наслідки, прогноз розвитку подій в макроекономічному аспекті на найближчий час в передумовах початкової фази фінанасової кризи
  • Визначити основні фінансові показники для дослідження: ліквідності, платоспроможності, рентабельності, репутаційної складової фінансового інструмента (інсайдерські потоки)
Онлайн-курс
"ІНВЕСТИЦІЇ У ФОНДОВИЙ РИНОК"

КОНТАКТИ
+380 (67) 539 52 66